Gemeente Bellingwedde

Januari 2017 -  In Bellingwedde is het recht op casemanagement voldoende bekend

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen, waarin gevraagd wordt hoe de WMO middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente is, luidt dat in Bellingwedde  de WMO middelen goed besteed worden. Er is wel sprake van onderbesteding, maar volgens de gemeente wordt de inwoners voldoende zorg en ondersteuning geboden om zelfredzaam te zijn en om te kunnen participeren in de samenleving. Er is niet bezuinigd en elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld.

Vanuit de visie dat iedereen meedoet, biedt de gemeente een aanbod van algemene voorzieningen die breed toegankelijk zijn. Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen als algemene voorzieningen niet volstaan. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen voor vragen terecht bij de WMO cliëntadviseurs van de gemeente. Er is een aanbod van dagbesteding en begeleiding. Ook kan Stichting Welzijn Bellingwedde ondersteuning bieden. Daarnaast wordt samengewerkt met Team 290, een onderdeel van Lentis gericht op psychogeriatrie. Bij een indicatie voor vervoer, kan een beroep gedaan worden op de regio taxi.

Volgens de gemeente is binnen de gemeente voldoende bekend dat mensen met dementie zonder diagnose vooraf een aanspraak hebben op casemanagement dementie.

De gemeente ziet ook de toename van het aantal mensen met dementie en daarom is het beleid gericht op vroegsignalering van dementie. De gemeente draagt het begrip dementievriendelijke gemeente een warm hart toe. Het is van belang dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De kwaliteit van de geboden hulp staat dan ook voorop; daarin wordt nauw samengewerkt met de zorgaanbieders.

De informatie over de training van de website samen dementievriendelijk is concreet en bevat goede tips volgens de gemeente en is daarom ook verspreid onder de WMO cliëntadviseurs. Het WMO team is goed toegerust om haar taak uit te voeren en deze informatie wordt daar graag bij gebruikt.

Uit een overleg met de gemeente in januari 2017 blijkt verder:
In het kader van wonen, welzijn en zorg wordt de aandacht voor dementie, mogelijk samen met Vlagtwedde opgepakt. Wellicht dat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde ook een oploop over opgaven op dit terrein (en dan gaat het om allerlei kwetsbare doelgroepen, zoals eenzame ouderen, mensen met dementie, beschermd wonen, OGGz) gaan organiseren.

 

September 2016 – Overleg met WMO-consulenten

Op 5 september 2016 hebben Alzheimer Nederland afdeling Groningen, het Alzheimer Café Stadskanaal en het Netwerk Dementie Groningen een overleg gehad met de WMO-consulenten.

Op ambtelijk niveau wordt nu onderzocht of er een plan dementievriendelijke gemeente Bellingwedde gemaakt kan worden.  

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830