Bestuurslid met zorginhoudelijke kennis.

Wie zijn wij?

Alzheimer Nederland afdeling Groningen is één van de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die werkt aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Wij geven onder meer voorlichting, houden de Alzheimer Cafés in stand - met veel vrijwilligers - en doen aan belangenbehartiging richting gemeenten, zorgverzekeraar en zorg- en welzijn organisaties.

Raadpleeg voor meer informatie de websites www.alzheimer-nederland.nl en https://samendementievriendelijk.nl.

Wij vragen een bestuurslid met zorginhoudelijke kennis

Bij onze belangenbehartiging worden we als bestuur graag gevoed door een bestuurslid met zorginhoudelijke kennis. Daarbij verwachten wij een inspirerende bijdrage op o.a. het gebied vanhet gewone leven met de ziekte en de sociale kant van de dementiezorg. Wij denken daarbij bijv. aan een SOG (specialist ouderen geneeskunde), psycholoog, huisarts met specialisatie dementie, POH (praktijk ondersteuner huisarts) met specialisatie dementie, verpleegkundige met praktijkervaring casemanagement dementie of casemanager. 

Heb je

Het bestuur

Het bestuur stelt elk jaar een jaarplan op voor de uitvoering van de activiteiten. Er vinden acht bestuursvergaderingen per jaar plaats in Groningen. Daarnaast vergadert een afvaardiging van het bestuur twee keer per jaar met vertegenwoordigers van de 11 Alzheimer Cafés. 

Wij verwachten van bestuursleden dat zij

Wij bieden

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Wiebe Zorge

Voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Groningen
Tel: 06-55841150
e-mailadres: wiebezorge@icloud.com.

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830