Bestuurslid/coördinator Voorlichting, Public Relations.

Wie zijn wij?

Alzheimer Nederland afdeling Groningen is één van de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die werkt aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Wij geven onder meer voorlichting, houden de Alzheimer Cafés in stand - met veel vrijwilligers - en doen aan belangenbehartiging richting gemeenten, zorgverzekeraar en zorg- en welzijn organisaties.

Raadpleeg voor meer informatie de websites www.alzheimer-nederland.nl en https://samendementievriendelijk.nl.

Binnen het bestuur zijn de volgende functies aanwezig:
voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator belangenbehartiging, coördinator Alzheimer Cafés, coördinator Jonge mensen met dementie en een coördinator voorlichting.

De taken van de coördinator voorlichting en Public Relations zijn:

Wij verwachten van bestuursleden dat zij

Het bestuur

Het bestuur stelt elk jaar een jaarplan op voor de uitvoering van de activiteiten. Er vinden acht bestuursvergaderingen per jaar plaats in Groningen. Daarnaast vergadert een afvaardiging van het bestuur twee keer per jaar met vertegenwoordigers van de 11 Alzheimer Cafés. 

Wij bieden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frits Ronda

Coördinator Voorlichting
Bark 21
9606 RA Kropswolde
Tel. 0598-325987
Mail : 
fritsronda@home.nl.

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830