Casemanagement

Mensen met dementie en hun familie hebben behoefte aan een rode draad in de hulpverlening. Iemand met verstand van zaken, die samen met hen de regie neemt en naast hen staat, die hun hulpverlener is op wie ze kunnen terugvallen en die samen met hen een plan maakt en dat ook helpt uitvoeren.

Casemanagement is een vorm van intensieve en langdurende begeleiding, die zich zowel op de dementerende als op zijn naaste omgeving richt. Het casemanagement wordt uitgevoerd door casemanagers. Casemanagers richten zich niet alleen op de verschijnselen van de ingewikkelde ziekte dementie, maar vooral ook op de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de dementerenden en hun naasten.

Casemanager

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die iemandd met dementie en zijn/haar naasten met raad en daad ter zijde staat. U kunt een beroep doen op een casemanager vanaf het vermoeden van dementie of een eventuele diagnose tot het overlijden of enkel maanden na verpleeghuisopname. een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken,. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en gevolen van dementie in het dagelijkse leven. Een casemanager biedt hulp bij het vinden van passende oplossingen bij steeds opnieuw eranderende situaties.

De casemanager heeft regelmatig contact met de cliënt en het cliëntsysteem, dit kan variëren van meerdere keren per week tot 1 keer per 2 à 3 maanden, maatwerk! Het cliëntsysteem is niet alleen het gezin, maar ook bijvoorbeeld thuiszorg, dagbestedeing, mantelzorg en huisarts. De casemanager is goed op de hoogte van wat er speelt en stemt de begeleiding en zorg voor de cliënt af en geeft advies op maat.

Ervaringen met casemanagers

De ervaringen van mensen met dementie en hun naasten met de ondersteuning van een casemanager zijn overwegend positief. Veel gehoorde reacties zijn: "Eindelijk heb ik iemand ie naast mij staat, die begrijpt waar ik allemaal tegenaan loop, zonder de casemanager was het mij niet gelukt mijn man naar een dagopvang te laten gaan, nu heeft hij het er gelukkig ontzettend naar zijn zin."

Aanvragen casemanager

Uw huisarts kan u aanmelden voor casemanagement bij Team290.  

Via verschillende thuiszorgorganisaties in de provincie Groningen kan u ook een casemanager krijgen.

 

 

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830