Gemeente Groningen

30 november 2016 - Studenten Minerva aan de slag in Groningen

De studenten van de Academie Minerva hebben hun ideeën voor een dementievriendelijke Korrewegwijk op 30 november 2016 gepresenteerd. Eén van de ingebrachte ideeën is Oma’s WasCafé. Een ‘wascafé’, waar jong en oud samen hun was kunnen doen en daarnaast koffie of thee kunnen drinken, spelletjes doen, gezellig praten, etc. Uit de gesprekken met een aantal ouderen kwam voornamelijk naar voren dat ze het contact missen met andere buurtbewoners en andere leeftijdsgroepen en dat zij zich soms eenzaam voelen. Het idee wordt verder uitgewerkt. Een aantal andere studenten lieten zien dat de openbare ruimte niet dementievriendelijk is. Het is er te druk en te onrustig; ook zijn er te weinig bankjes om even te gaan zitten. De knelpunten worden verder geïnventariseerd. Een andere groep wil de positieve kanten van het ouder worden laten zien aan de inwoners van de wijk. De al gemaakte foto’s laten dat ook zien. Nagegaan wordt hoe er een presentatie in de wijk kan plaatsvinden. Ook is een concept App gemaakt om mensen door de wijk te kunnen laten lopen zonder dat zij verdwalen. Veel moet nog verder uitgewerkt worden. De eindpresentatie is begin 2017.

Het valt op hoe een aantal jongeren zich verdiept in de belevingswereld van mensen met dementie, daarmee zelf leert om te gaan met mensen met ander gedrag en ook met oplossingen komt die kunnen bijdragen om een wijk dementievriendelijk te maken.

 

November 2016 - Beleidsadviseurs WMO gemeente Groningen slagen voor de training samen dementievriendelijk

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente luidt, dat in Groningen de WMO middelen goed besteed worden.

Het beleid is dat iedereen – dus ook mensen met dementie – meetelt en mee kan doen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen terecht bij de beroepskrachten van het WIJ-team. De WIJ-teams werken nauw samen met de huisartsen en de wijkverpleegkundigen. Een voorbeeld is hoe in Vinkhuizen het WIJ-team nauw samenwerkt met de huisartsengroep De Vuursteen, wijkverpleegkundigen en casemanagers.

De WIJ-teams krijgen scholing en training waarbij de website www.samendementievriendelijk.nl concrete tips en adviezen geeft. De beleidsadviseurs WMO hebben de training met goed resultaat afgelegd.

De gemeente Groningen werkt nauw samen met Humanitas die mantelzorgondersteuning biedt. De wijkbedrijven/sociale wijkondernemingen bieden steeds meer mogelijkheden bij ondersteuning voor klussen, tuinonderhoud en boodschappen. Er zijn ontmoetingscentra van Dignis en er is het inloophuis het Odensehuis. Het Team 290 en de taak en rol casemanagers van de thuiszorgorganisaties zijn bekend.

Tot slot, de gemeente Groningen draagt het gedachtengoed van de dementievriendelijke gemeente een warm hart toe.

 

April 2016 - Dementievriendelijke Korrewegwijk in Groningen

Vanuit het Odensehuis  - Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten – zijn er initiatieven voor een dementievriendelijke wijk namelijk de Korrewegwijk in Groningen gestart. Op 20 april 2016 was er een bijeenkomst waarbij studenten van de Kunstacademie Minerva, professionals uit het werkveld, docenten en de leden van de werkgroep dementievriendelijke wijk voor uitgenodigd waren. Tijdens deze bijeenkomst is gepraat over een drietal onderwerpen/projecten die aansluiten bij het project ‘Dementievriendelijke wijk’:

Het eerste onderwerp richt zich op de communicatie waarbij het gaat over het overbrengen van kennis over dementie, zodat bewoners (met en zonder dementie) zich minder ongemakkelijk voelen.

Het tweede onderwerp richt zich op de openbare ruimte en zoekt daarbij naar een antwoord op de vraag hoe mensen zich veiliger kunnen voelen/makkelijker bewegen in de eigen wijk.

Het derde onderwerp is hoe technologie kan bijdragen aan een ontmoeting tussen mensen die wel en mensen die niets te maken hebben met dementie.

Het is de bedoeling dat studenten van Minerva in het najaar 2016 samen met de inwoners van de Korrewegwijk aan de slag gaan met deze onderwerpen.

 

November 2015 -  Korrewegwijk krijgt “dementievriendelijk pad”

Vrijdag 13 november opende wethouder Roeland van der Schaaf, wijkwethouder voor de Korrewegwijk, een dementievriendelijk pad in de Molukkenstraat. Het pad is ontwikkeld door studenten van de Hanzehogeschool Groningen en helpt mensen met dementie hun weg beter te vinden. Het pad is door de gemeente gefinancierd en valt onder het project ‘Maak van de Korrewegwijk een dementievriendelijke wijk’ van het Odensehuis.

De betrokken studenten ontwikkelden dit pad vanuit de minor Healthy Ageing. In deze minor onderzoeken studenten van verschillende opleidingen hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden, ook wanneer deze mensen beperkingen of specifieke uitdagingen hebben zoals de deelnemers van het Odensehuis.

 

November 2014 - Samenwerking Dementievriendelijke Korrewegwijk

Er wonen in de Korrewegwijk ruim 100 mensen met dementie. Met het project "Maak van de Korrewegwijk een dementievriendelijke wijk" probeert het Odensehuis de beeldvorming over dementie een positieve draai te geven. Om dit te bereiken worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd en zoekt het Odensehuis veel samenwerking met andere partijen, waaronder de Hanzehogeschool Groningen. Ook draagt de gemeente Groningen het project een warm hart toe. 

 

 

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830