Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Februari 2017 - In samenspel werken aan een dementievriendelijke gemeenschap in 2017

In 2017 wordt voortvarend verder gewerkt aan de dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Dit jaar staat in het teken van daadwerkelijk stappen zetten ten aanzien van de drie criteria van een dementievriendelijke gemeente: participeren in het dementienetwerk, zorgen voor goede publieksinformatie en het mogelijk maken van begeleiding op maat.

In 2016 zijn de eerste zaadjes geplant voor een dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Op 2 november 2016 hebben maar liefst elf (vrijwilligers)organisaties in de gemeente de intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk aan de slag te gaan. Deze samenwerking is van groot belang om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Bovendien heeft de gemeente van Alzheimer Nederland het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’ in ontvangst mogen nemen.

De gemeente neemt dit jaar deel aan het regionaal netwerkoverleg. Bij dit overleg schuiven ook andere gemeenten en organisaties uit de provincie aan. Het gaat om het delen van kennis, elkaar motiveren en inspireren rondom het onderwerp.

Om echt verschil te maken zijn de inwoners, mantelzorgers van mensen die dementeren en vrijwilligers in de gemeente zelf een belangrijke inspiratiebron. Zij weten wat er speelt en waar zij behoefte aan hebben, en ze hebben hun eigen ideeën over hoe we dat samen zouden kunnen aanpakken. Vanuit de informatie-/voorlichtingsbijeenkomst van 22 september 2016 kwam het idee om nog een bijeenkomst te organiseren om eerst het onderwerp nog meer aan het licht te brengen. Deze tweede informatie-/voorlichtingsbijeenkomst wordt dit jaar dan ook gerealiseerd. Informatie hierover volgt nog. Een behoefte die ook voortvloeide uit de eerste bijeenkomst heeft, in samenwerking met het POSO, het steunpunt mantelzorg en een medewerker van het sociaal team Oost, inmiddels al geleid tot het opstarten van een lotgenotengroep voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Er is bovendien een werkgroep opgericht die de mogelijkheden onderzoekt van scholing en training van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Zodra er meer bekend is over de volgende stappen volgt nadere informatie. Heeft u belangstelling om bijvoorbeeld mee te denken, neem dan contact op met Karna Plagge (k.plagge@hoogezand-sappemeer.nl) of Gerry Oudekerk (g.oudekerk@hoogezand-sappemeer.nl) van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

 

November 2016  - Een dementievriendelijke gemeenschap: Hoogezand-Sappemeer eerste gemeente in Groningen!

Woensdagochtend 2 november 2016 hebben de gemeente Hoogezand-Sappemeer en 11 vrijwilligersorganisaties de intentieverklaring “dementievriendelijke gemeente” ondertekend. Deze gemeente heeft  daarmee als eerste gemeente in Groningen, het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ ontvangen.

Het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ is volgens de gemeente een mooie start en aanzet om ook daadwerkelijk een dementievriendelijke gemeente te blijven. De gemeente heeft met Alzheimer Nederland, afdeling Groningen en het POSO de afgelopen jaren een samenwerkingsverband opgebouwd. Deze partijen ondertekenden tijdens de bijeenkomst de intentieverklaring samen met nog acht vrijwilligersorganisaties: het Buurt Informatie Plein, Caritas, Humanitas, de Katholieke Ouderenbond HS, de Ouderenraad HS, de protestants christelijke ouderenorganisatie PCOB, Stichting Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol en de Surinaamse-Javaanse woongroep Langkoeas. Ook Kwartier Zorg & Welzijn doet mee.

Een dementievriendelijke gemeente voldoet aan het mogelijk maken van de drie criteria:
* participeren in het dementienetwerk
* zorgen voor goede publieksinformatie  
*  begeleiding op maat

Om een dementievriendelijke gemeente te blijven, wil de gemeente weer deelnemen aan het regionaal netwerkoverleg. De komende tijd wordt meer aandacht aan het bekendmaken van het onderwerp besteed. In samenwerking met het POSO werkt de gemeente ook aan het opstarten van een lotgenotengroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. 
 

September 2016 – Bijeenkomst Dementievriendelijke gemeente

Op 22 september 2016 is er een bijeenkomst Dementievriendelijke gemeente Hoogezand-Sappemeer gehouden. Het thema dementievriendelijk is uitgebreid belicht op deze druk bezochte bijeenkomst, met een verslag in de lokale pers. 

Ook is afgesproken dat op 2 november 2016 de gemeente een intentieovereenkomst gaat tekenen met alle betrokken partijen. 

 

April 2016 – Personeel Jumbo leert omgaan met klanten met dementie

Hoe ga je als winkelmedewerkers om met klanten met (beginnende) dementie? Dat was de vraag die de Jumbo supermarkt in Sappemeer zich vorig jaar stelde. Een antwoord volgde via een training ‘Hoe om te gaan met dementie?’ 

Tijdens de training speelden twee acteurs een aantal scenes in de Jumbo in Sappemeer na. Na deze succesvolle training vroegen een aantal medewerkers of er een poster ontwikkeld kon worden met tips en aandachtspunten.

Deze poster is inmiddels klaar en is op 18 maart uitgereikt. De poster biedt ondersteuning aan de medewerkers en hangt in de kantine van de Jumbo’s Martenshoek, Hoogezand en Sappemeer. Tina Eisses (belangenbehartiger Alzheimer Nederland, afdeling Groningen) reikte de drie exemplaren uit aan Bert van Rotterdam, eigenaar van de drie Jumbo’s.

Volgens Van Rotterdam hebben de caissières veel gehad aan de training: “In de winkels hebben zij de meeste contacten met klanten. Klanten hebben ook hun waardering uitgesproken over de houding van het personeel en hun omgang met oudere en verwarde klanten.”

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil een meer dementievriendelijke gemeente worden, het initiatief hiertoe is genomen door Alzheimer Nederland, afdeling Groningen. De gemeente werkt samen met Alzheimer Nederland, afdeling Groningen, om dat doel te bereiken. Om het doel te halen wordt informatie over het onderwerp gemeente breed verspreid. De gemeente inventariseert in de komende periode of er behoefte is bij winkeliers aan trainingen en/of posters.

 

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830