Gemeente Oldambt

December 2017 – Definitief besluit dementievriendelijke gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft definitief het besluit genomen Oldambt dementievriendelijk te maken en dit verder uit te werken aan de hand van een aantal vervolgstappen. Voor dat doel is er m.i.v. 2018 uit het Wmo-budget incidenteel een bedrag van € 10.000,- en structureel een bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld.

April 2016 - Oldambt op weg naar dementievriendelijke gemeente

Op 7 april 2016 heeft Alzheimer Nederland een overleg gehad met de wethouder en betrokken ambtenaar over een plan van aanpak dementievriendelijke gemeente. Er zal op ambtelijk niveau een plan gemaakt worden.

Maart 2016 - Informatiebijeenkomst over de dementie-App.

Voor mantelzorgers en mensen met beginnende dementie, bewonersorganisaties, ouderenorganisaties en andere betrokkenen, (WMO-)raadsleden en zelfstandigen die vaak met dementerenden in contact komen, organiseerde op 17 maart 2016  de gemeente Oldambt een informatiebijeenkomst over de zogenaamde dementia-App.

De ontwikkelaar van de dementia-App en Alzheimer Nederland hebben deze avond uitgebreid informatie geven over de App en het belang van goede informatie voor en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. De gemeente gaf informatie over de verstrekking van de applicatie en het beschikbaar stellen van tablets aan gebruikers.

 

 

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830