Gemeente Pekela

November 2016 - Gemeente Pekela is al dementieproof

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente is, luidt dat in Pekela de WMO middelen volledig besteed worden.

De gemeente Pekela is in een recent verleden volgens de gemeente al “dementieproof” beoordeeld. WMO consulenten en andere professionals in het sociaal domein hebben de cursus dementie gevolgd. Er is overleg met de huisartsen geweest. Ook is de gemeente samen met Veendam en Stadskanaal een pilotgemeente “Samen Oud” waarbij in principe alle 75-jarigen elk jaar bevraagd worden of er een welzijns- of zorgtraject ingezet moet worden. Daarbij is een goede afstemming met de casemanagers van de ketenzorg dementie. De eindresultaten van deze pilot verwacht de gemeente binnenkort.

Op dit moment moeten mensen voor dagopvang nog reizen naar Stadskanaal of Winschoten. In het kader van een algemene voorziening dichtbij huis is de gemeente in gesprek met de belangrijkste zorgaanbieders. Ook vinden gesprekken plaats met organisaties over de “niet toewijsbare zorg” door wijkverpleegkundigen. De WMO consulenten zijn goed op de hoogte van casemanagement bij zowel casemanagers als wijkverpleegkundigen.

 

April 2016 - Mantelzorgondersteuning gemeenten Pekela en Veendam

De gemeenten Pekela en Veendam voelen een sterke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mantelzorgers. Eind 2014 hebben de gemeenten in dit verband besloten een extra investering te plegen op het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. In samenwerking met diverse lokale en regionale partijen die met mantelzorgers te maken hebben – waaronder ook Alzheimer Nederland afdeling Groningen -  is ruim een jaar gewerkt aan het versterken van de mantelzorgondersteuning.

Het uiteindelijke resultaat heeft in april 2016 geleid tot de beleidsnotitie “Mantelzorgondersteuning gemeenten Pekela en Veendam” die staat voor het versterken van de mantelzorgondersteuning waarmee alle partijen gezamenlijk bijdragen aan een duidelijke positie van mantelzorgers en in het verlengde daarvan een bijdrage leveren aan goede zorg en ondersteuning van zorgvragers.

 

 

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830