Regiotafel "Laat ze niet staan"

Op 3 oktober heeft het ZIF (Het Zorg Innovatie Forum, initiatief van 37 zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven die zich sterk maken voor structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid http://www.zorginnovatieforum.nl ) samen met Alzheimer Nederland afdeling Groningen een bijeenkomst gehouden om te bevorderen dat de Provincie Groningen nog dementievriendelijker wordt.

         Inleidingen werden gehouden door: 

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830